Til hovedinnhold

Autorisasjoner

Autorisert elektroentreprenør: Vanlig installasjon av elektriske anlegg i boliger, industri og næringsbygg.

Teleinstallatør (TIA): Post -og teletilsynets autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr.

Partnerskapsavtalen - sertifisert som Partnerbedrift: Sertifikatet dokumenterer at bedriften har inngått forpliktende samarbeid med en eller flere skoler, i den hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv.

Brannsikring: Autorisert i prosjektering, montering, idriftsettelse og service på Elotec brannvarslingsanlegg.

Innbruddssikring: Godkjent for salg, installasjon og service på automatiske innbruddsalarm anlegg.

Godkjent som lærlingbedrift: Vi oppfyller de krav som fylkeskommunen stiller til å kunne være en lærlingbedrift i elektrobransjen.

Opplæringskontoret i Innlandet: Medlem i opplæringskontoret for elektrofag i Innlandet.